De Comité

De Comité

President: Decker Henri henri.decker@education.lu
Sekretär:
Caissier: Thill Nico diecharnico@hotmail.com
Gemengevertrieder: Guy Erpelding
Memberen:
Clemen Michel  michel.clemen@steinfort.lu
Kasel Fernand  mjdonn@hotmail.com
Schmitt Claude  claschmi@pt.lu
Oswald Paul  oswaldp@pt.lu
 Wagner Charel  chawasim@pt.lu
Éierepresidenten: Peiffer Ernest  † 17/09/2019
Thill Roger  † 09/08/2013
Éierememberen: Asselborn Jean
Jung Joseph

 Statuten