Comité

 

De Comité


President: Decker Henri henri.decker@education.lu
Sekretär: Clemen Michel michel.clemen@steinfort.lu
Caissier: Thill Nico diecharnico@hotmail.com
Gemengevertrieder: Sylvie Asselborn-Huber
Memberen:
Kasel Fernand  mjdonn@hotmail.com
Schmitt Claude  claschmi@pt.lu
Oswald Paul  oswaldp@pt.lu
Wagner Charel  chawasim@pt.lu
Éierepresidenten: Peiffer Ernest
Thill Roger  † 09/08/2013
Éierememberen: Asselborn Jean
Jung Joseph

 Statuten